Packet switching definition og forklaring

Packet switching er en metode til datatransmission, hvor dataene opdeles i pakker. Hver pakke har en header, der indeholder oplysninger om destinationen. Hver pakke videresendes separat over nettet via den mest optimale rute til destinationen ved hjælp af headeroplysningerne. På destinationen samles datapakkerne igen. Packet switching anvendes på internettet og i de fleste lokale net, som f.eks. går gennem netværk switch eller routere.

To packet switching metoder

Datagram packet switching

Ved datagram packet switching videresendes hver pakke uafhængigt af destinationsadressen. Beslutninger om retningsbestemmelse (routing) træffes dynamisk, så hver pakke kan følge en anden rute, og pakkerne kan derfor ankomme uordentligt. Internettet anvender datagrampakkeformidlingsmetoden.

Virtual circuit packet switching

Virtual circuit packet switching-metoden opstiller en rute, inden datapakkerne sendes. Pakkerne vil alle følge denne rute. Dette gør det meget nemt at dirigere pakkerne gennem nettet, og pakkerne modtages i den rigtige rækkefølge.

“Packet switching”-netværk blev oprindeligt udviklet for at afhjælpe den indbyggede svaghed ved at sende data over det analoge kredsløbskoblede netværk. Kredsløbskobling er ikke særlig effektivt til små meddelelser, og de analoge kredsløb gør dataene udsat for støj og fejl.