Latency: definition og forklaring

Hvad er latency?

Latency, eller latenstid, er tidsintervallet mellem en serveranmodning og et svaret fra serveren. Inden for kommunikation bestemmes den nedre grænse af det anvendte kommunikationsmiddel. I pålidelige tovejskommunikationssystemer kan den begrænse den maksimale hastighed, hvormed oplysninger kan overføres, da der ofte er en grænse for den mængde oplysninger, der er undervejs på et givet tidspunkt.

Når det gælder interaktion mellem mennesker og computere, har en mærkbar forsinkelse en stærk indvirkning på brugertilfredshed og brugervenlighed og i sidste ende på produktiviteten. Netværksforsinkelse i et pakkekoblet netværk måles i to former – en vej og tur/retur-forsinkelse. Envejstilstand definerer den tid, der går fra kilden sender en pakke til destinationen modtager den, mens turen hele vejen rundt måler den tid, der går, før pakken når frem til sin destination og tilbage igen, hvorved kommunikationen afsluttes. Forsinkelsen på denne “rundtur” angives oftere, fordi den kan måles fra et enkelt punkt.

Den mest almindelige måde at måle rundtur-latenstid på er hvad vi kalder ping. Ping udfører ingen pakkebehandling overhovedet, den sender blot et svar tilbage, når den modtager en pakke. Ping kan ikke foretage nøjagtige målinger, hovedsagelig fordi den anvender ICMP-protokollen, som kun anvendes til diagnostiske eller kontrolformål og adskiller sig fra reelle kommunikationsprotokoller som f.eks. TCP. Desuden kan routere og internetudbydere anvende forskellige trafik-politikker for forskellige protokoller. Men hvis du tror der er noget i vejen med din netværksforbindelse, er ping et godt sted at starte din fejlfinding.

Hvad er forskellen mellem ping, latency og lag?

Disse udtryk bruges ofte i flæng, men er teknisk set forskellige.

Hvad er ping?

Som vi var inde på ovenfor, er “ping” et signal, der sendes fra en computer til en anden på samme netværk. Navnet stammer sandsynligvis fra lydpulsen fra en aktiv sonar. En computer pinger en anden computer, og modtageren svarer med sin egen ping.

Den tid, det tager for returpingen at komme tilbage til den computer, der har sendt den (normalt målt i millisekunder), er latenstiden (forbindelsens kvalitet, men ikke hastighed), og en lavere latenstid er bedre. F.eks. er 100 ms normalt en god kvalitet af latency til de fleste aktiviteter. Ved gaming, specielt first-person-shooters som Counter-Strike på PC, ønsker man ofte et væsentlig lavere ping, så man får spil med høj hastighed, når det er marginalerne der tæller.

Du kan manuelt iværksætte en ping, men de fleste computere vil regelmæssigt pinge andre enheder på deres netværk automatisk for med jævne mellemrum at teste kvaliteten af netværksforbindelsen.

Hvad er lag?

Høj latenstid kan forårsage lag, som er det navn, vi giver, når vi oplever forsinkelser. Disse forsinkelser i form af lag kan skyldes høj latenstid, men også andre faktorer som ringe serverydelse, lav båndbredde eller datapakketab.

Konklusion

Latency er et udtryk for tiden det tager fra anmodning til serveren og svaret tilbage. Ping beskriver selve det “signal”, som bliver sendt til serveren (anmodningen) og slutteligt er lag den forsinkelse du oplever som “hakkende” – enten i forbindelse med streaming eller gaming.